Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:961 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 13.06.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden sørge for at det ved langvarige stopp i programtilbudet på NRK blir betalt tilbake en forholdsmessig andel av innbetalt NRK-lisens?

Begrunnelse

I mange år har NRK-lisensen vært en antikvert finansieringsmodell og et skattemonster. Lisensen pålegges alle med TV-apparat, helt uavhengig av om de ser på NRK og hva NRK sender. Dette oppfattes av de fleste som sterkt urimelig.
Hvert år foreslår Fremskrittspartiet, i behandlingen av statsbudsjettet, at NRK-lisensen skal kuttes sterkt. Målet er å fjerne lisensen helt. Beklageligvis får forslaget bare Fremskrittspartiets stemmer. Alle de andre partiene synes lisensen er helt grei. Faktisk er det slik at lisensen settes opp gang på gang.
Når NRK i tillegg ikke leverer den vare som folk betaler for, bør selvfølgelig ikke noen tvinges til å betale lisens. NRK avkrever lisensavgiften for et halvt år på forskudd. Med slik forskuddsvis betaling er det også rimelig å forvente en forholdsmessig tilbakebetaling, eller kreditering av innbetalt beløp, ved stopp eller begrensninger i TV-tilbudet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortingsrepresentant Knudsen begrunner sitt spørsmål bl.a. med at NRK "[...] ikke leverer den vare som folk betaler for". Som stortingsrepresentanten er vel kjent med, er kringkastingsavgiften ingen betaling for NRKs tjenester, men en avgift for å inneha fjernsynsapparat. Avgiften skal betales uansett om man velger å gjøre bruk av NRKs tjenester eller ikke.

Med dette som utgangspunkt vil det ikke gi mening å tilbakebetale deler av innbetalt kringkastingsavgift ved avbrudd i NRKs sendinger, enten årsaken er streik eller andre forhold.

Kringkastingsavgiften skal finansiere NRKs allmennkringkastingsvirksomhet.

Regjeringen vil beholde NRK som lisensfinansiert, reklamefri allmennkringkaster og videreføre NRKs rolle som formidler av kultur, språk og nasjonal identitet.

Lisensfinansieringen er en vesentlig forutsetning for at NRK skal kunne utgjøre et reelt alternativ til de kommersielle kringkasterne.