Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:962 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 09.06.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvordan sikrer statsråden at paraplyorganisasjoner for krisesentre blir likebehandlet av offentlige myndigheter?

Begrunnelse

Landets femti krisesentre er organisert i to hovedsammenslutninger: Norsk krisesenterforbund og Krisesentersekretariatet. De to organiserer henholdsvis 15 og 37 krisesentre.
Innenfor enhver sektor hvor offentlige myndigheter gir støtte og tillatelser, håndhever lover og forskrifter, og fører tilsyn med, er det overordnet viktig at det er full likebehandling. Stilles det, for eksempel, krav til virksomheter om innrapportering av statistikk som en forutsetning for tildeling av midler, så er det essensielt at dette kravet håndheves likt.
For krisesenterorganisasjoner er det også viktig med internasjonalt samarbeid. Slik samarbeid skjer i internasjonale organisasjoner, slik som for eksempel Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). Det vil være problematisk hvis slike organisasjoner utestenger enkelte krisesenterorganisasjoner, samtidig som de mottar offentlig støtte.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Driften av de to krisesenterorganisasjonene, Norsk krisesenterforbund og Krisesentersekretariatet, er kontingentbasert. Medlemskap for krisesentrene forutsetter innbetaling av kontingent. Disse organisasjonene mottar ikke driftsstøtte over departementets budsjett. Jeg legger imidlertid til grunn at representantens spørsmål omhandler det forhold at kun én av de to organisasjonene har fått medlemskap i paraplyorganisasjonen FOKUS, og derfor ikke er likebehandlet.

FOKUS støttes økonomisk av NORAD og Utenriksdepartementet gjennom rammeavtaler for informasjon og bistandsvirksomhet. Kriteriene for medlemskap i FOKUS faller utenfor mitt ansvarsområde.