Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:974 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Administrasjonen i SAS Technical Services (STS) anbefaler styret å konsentrere virksomheten til hovedflyplassene, samle alt flyvedlikehold på Gardermoen og legge ned virksomheten på Sola.
Hvordan vurderer statsråden STS-administrasjonens anbefaling?

Begrunnelse

Dersom administrasjonens anbefaling følges, vil 265 ansatte på Sola miste jobben. De tillitsvalgte på Sola har ikke sluttet seg til innstillingen. STS' styre skal behandle saken 12. juni.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Spørsmålet ble overført fra samferdselsministeren.

Jeg er kjent med at SAS Technical Services (STS) har signalisert mulig nedleggelse av ett av STS' verksteder, enten på Sola eller Gardermoen. Bakgrunnen for å vurdere nedleggelse av ett av verkstedene er vesentlig overkapasitet. Jeg vil presisere at det foreløpig ikke foreligger noen endelig styrebeslutning om nedleggelse.

Det har i den senere tid pågått en struktureringsprosess ved STS, der en prosjektgruppe har vurdert STS' basestruktur. Etter hva jeg er kjent med, vurderer styret i SAS å legge ned Braathens flytekniske verksted på Sola for å satse på Gardermoen.

Jeg har kontakt med de tillitsvalgte både fra verkstedet på Sola og fra verkstedet på Gardermoen. Jeg har stor forståelse for at de ansatte opplever dette som en vanskelig situasjon. Bedriftsnedleggelser berører enkeltmennesker og familier. Regjeringen er på et generelt grunnlag opptatt av å legge til rette for omstilling på steder som berøres av nedleggelser.

Det er imidlertid selskapet selv som må foreta nødvendige strukturelle tilpasninger i sin basestruktur for å sikre fremtidig konkurranseevne. Beslutningen om nedleggelse av basen på Sola eller Gardermoen må være basert på et forretningsmessig grunnlag, og er en beslutning som selskapet selv må foreta med sikte på å legge til rette for framtidig lønnsom virksomhet.

Jeg kan for øvrig opplyse om at fylkesordføreren i Rogaland og ordføreren i Sola og Stavanger har bedt om et møte i sakens anledning, og at et slikt møte vil bli avholdt mandag 12. juni 2006.