Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1006 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 19.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Mandag 12. juni er det frist for å betale inn merverdiavgift for næringsdrivende. Avdelingsdirektør Jan Magnus hos Skattedirektoratet melder til NA24.no i dag at "Bedriftene må betale på forfall uansett. Vi gir ikke amnesti selv om det er streik". Det fremstår som en urimelig firkantet holdning.
Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at næringsdrivende ikke straffes med strafferenter og gebyrer hvis bankstreiken hindrer dem i å betale inn merverdiavgiften på mandag 12. juni?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har fått opplyst fra Skattedirektoratet at den uttalelsen det refereres til i spørsmålet var preget av de rettslige vurderinger som var gjort i forbindelse med henvendelser fra enkelte avgiftspliktige om konsekvensene av en streik. Reglene i finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a om at betalingen anses rettidig når betalerens bank har mottatt betalingsoppdraget innen fristen, gjelder bare forbrukerbetalinger. Senere samme dag sendte imidlertid Skattedirektoratet ut følgende pressemelding som også ble omtalt i NA24.no:

"Avgiftspliktige som aktivt forsøker å betale merverdiavgiften i tide på fristdagen vil ikke bli belastet med forsinkelsesrenter dersom bankstreiken hindrer at betalingen blir gjennomført. Det forutsetter at den avgiftpliktige aktivt forsøker å gjennomføre betalingen i tide, f.eks. ved å legge betalingen til forfall i nettbank, sender brevgiro osv."

Jeg viser for øvrig til at den problemstilling som reises ikke ble aktuell da det ikke ble streik i bankene som følge av Regjeringens forslag om tvungen lønnsnemnd. Jeg ser derfor ikke grunn til å gjøre noe i saken.