Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1011 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 19.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Skal for eksempel en campingvogn fra 2003 mellom ett og to tonn, eller en personbil fra 2002, som veier mellom 1,2 tonn og 1,6 tonn, omregistreres, er omregistreringsavgiften på henholdsvis 5 990 kr og 6 052 kr.
Hva er enhetskostnaden ved å gjennomføre slike omregistreringer, hva består arbeidet i, hvor lang tid tar det, og hva er således statens fortjeneste ved hver omregistrering?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En av motorvognregisterets viktigste funksjoner er å gi en oversikt over eierforholdene i den norske bilparken. At kjøretøyene fortløpende omregistreres ved eierskifte er essensielt for at dette skal fungere. Omregistreringsavgiften er på den måten knyttet opp mot en registreringsforretning med andre primærmål enn de avgiftsmessige, og som ville funnet sted uavhengig av omregistreringsavgiftens eksistens.

Omregistreringsavgiften er en fiskal særavgift, hvis formål er å skaffe inntekter til statskassen. Særavgiften er ikke begrunnet i at den skal dekke kostnadene knyttet til selve omregistreringen. Dette i motsetning til de ulike gebyrordninger hvor kostnadene knyttet til utøvelsen av enkelte offentlige tjenester veltes over på brukeren, og hvor gebyrets størrelse bør stå i sammenheng med den tjeneste som mottas.

Enhetskostnadene ved å gjennomføre en omregistrering kan derfor ikke, ut fra særavgiftens begrunnelse, holdes opp mot de avgiftsinntekter som omregistreringen måtte innbringe.