Skriftlig spørsmål fra Lars Egeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1043 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 15.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): Kan samferdselsministeren love en tidligere togavgang til Larvik og halvtimesavganger slik Vestfold-Telemark-Buskerudregionen ber om?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet er i forhandlinger med NSB om en ny langsiktig avtale om statlig kjøp av persontrafikk.
Regionrådet for Vestfold, Telemark og Buskerud mener NSBs togtilbud på Vestfoldbanen må forbedres fra 2007. For det første ber regionrådet om at det settes inn ekstra tog sørover på Vestfoldbanen om morgenen. Toget vil ha avgang fra Oslo kl. 05.43 og ankomst Larvik kl. 07.50. Dette vil gjøre det mulig for skoleelever og arbeidstakere fra nordfylket å nå skolen eller arbeidsplassen med tog. Dette vil igjen gjøre det mulig å sette inn et ekstra nordgående tog med avgang fra Larvik kl. 20.24. Vestfold fylkeskommune har bevilget penger til en slik togavgang.
Regionen har også ønsket halvtimesavganger som kan gjøre det mulig å kjøre ekspresstog med færre stopp på strekningen Oslo-Tønsberg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet er i forhandlinger med NSB om en ny langsiktig avtale om statlig kjøp av persontrafikk. Det tas sikte på at avtalen undertegnes i løpet av denne høsten.

Samferdselsdepartementet og NSB har startet drøftingene om ruteproduksjonen, herunder avgangsmønster, og vederlaget som NSB skal få. Det gjenstår ennå å forhandle om sentrale forhold i avtalen. Før Samferdselsdepartementet og NSB som forhandlingsparter har kommet lenger i forhandlingene, synes jeg det ikke er hensiktsmessig å gi lovnader til enkeltfylker om større endringer i rutetilbudet.

Samferdselsdepartementet har invitert landets jernbanefylker til å gi innspill til innholdet i ny langsiktig avtale. Jeg vil forsøke å legge vekt på alle fylkeskommunenes innspill, også de fra Vestfold-Telemark-Buskerud-regionen. Gjennom dialogen med fylkeskommunene har jeg merket meg at svært få av fylkeskommunene har funnet det verdt å gi innspill som representerer en reell avveiing av togtilbud i det enkelte fylke (eller region) opp mot hverandre. Dette betyr at prioriteringsansvaret overlates til Samferdselsdepartementet.

Jeg er også opptatt av at fylkeskommunen i tiden fremover skal få større mulighet til å øve reell innflytelse på endringer i togtilbudet. I den nye avtalen vil jeg derfor legge opp til at det finnes bestemmelser som sikrer dette.