Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1052 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil finansministeren arbeide for å øke forskningsmidlene til Universitetet i Stavanger (UiS) slik at det får økonomiske midler til forskning på linje med andre universiteter i Norge, slik statsråden lovet i valgkampen i 2005?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad den 17. august 2005 bekrefter partilederen i Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen, at hun lover 40 mill. kr mer til forskning på Universitetet i Stavanger. Dette er et konkret tallfestet løfte som har sin bakgrunn i de beregningene Universitetet i Stavanger har gjort på hvor mye de får for lite i forhold til andre universiteter i Norge til forskning.
Universitet i Stavanger er den første høyere utdannings- og forskningsinstitusjonen i Norge som har endret status fra regional høgskole til universitet etter akkrediteringsordning og etter en omfattende regional dugnad. Som statlig høgskole har UiS hatt andre rammevilkår enn de etablerte universitetene og vitenskapelige høgskolene, spesielt når det gjelder forskningsfinansiering. Dette er spesielt for UiS siden Universitetet for miljø- og biovitenskap (UmB) allerede var vitenskapelig høgskole før akkrediteringen. Gjennom dagens finansieringsmodell som delvis baserer seg på resultater vil dette dårlige utgangspunktet dermed forsterke seg årlig. Det er ikke rimelig å forutsette fra staten at en lokalt skal finansiere ordinær forskningsvirksomhet på ett av de etablerte universitetene.
I forbindelse med kunnskapsministerens besøk på UiS den 13. juni 2006 så uttalte han seg om denne saken. Ut fra kunnskapsministerens uttalelse kan det virke som han ikke er klar over hvilken lovnad hans partileder og nåværende finansminister har kommet med før valget i denne saken. Det er derfor behov for å få klarhet i om finansministeren fortsatt står ved sine ord fra august 2005, eller om denne målsettingen er forlatt av Regjeringen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ikke korrekt, slik det implisitt framgår av spørsmålet, at jeg ved besøket på Universitetet i Stavanger gav tallfestede løfter om bevilgninger til UiS. Jeg kan imidlertid bekrefte at jeg husker at UiS argumenterte godt for sitt syn på tildeling av forskningsmidler.

Regjeringens politiske målsettinger for høyere utdanning og forskning er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringens ambisjon er at bevilgningene til forskning skal økes betydelig i årene fremover. Innenfor denne opptrappingen vil Regjeringen styrke bevilgningene til universiteter og høgskoler. En del av denne økningen vil komme også Universitetet i Stavanger til gode.

I 2006-budsjettet ble bevilgningen til forskning styrket med vel 1,3 mrd. kr. Regjeringen vil presentere forslag til omfang og innretning av bevilgninger til forskning i 2007 i statsbudsjettet til høsten.