Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1113 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 17.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): For trafikksikkerheten, næringslivet og utbyggingen av E18 i Østfold er det viktig med kontinuerlig utbygging. Det er nå gitt tilsagn om å ta ut masser fra Romsåstunnelen til bruk under utbygging av parsellen Momarken-Sekkelsten. Dette vil også kunne gi en besparelse på 25-30 mill. kr.
Når vil arbeidet med Romsåstunnelen starte opp?

Begrunnelse

Viser til statsrådens e-post av 9. juni til transport- og kommunikasjonskomiteen angående oppstart av sprenging av Romsåstunnelen i Askim. På bakgrunn av komiteens merknader og tidligere signaler legger statsråden til grunn en velvilje for oppstart slik at E18-utbyggingen kan skje kontinuerlig, også hva gjelder bruk av masse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Arbeidet med å ta ut masser fra Romsåstunnelen for å dekke masseunderskudd på E18-parsell Momarken-Sekkelsten vil starte rundt 1. august i år. Kontrakt er nylig undertegnet med entreprenøren som fikk oppdraget.