Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 07.09.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Er næringsministeren kjent med at han eller andre statsråder er invitert til å besøke Bjølvefossen i forbindelse med at Elkem vurderer å legge ned rundt 160 arbeidsplasser i august, og når vil næringsministeren eller andre statsråder prioritere å ta turen til Ålvik for å diskutere Regjeringens bidrag i situasjonen?

Begrunnelse

Elkem Bjølvefossen har varslet at bedriften vurderer å flagge ut produksjonen av ferrosilisummagnesium og 160 arbeidsplasser til Island, hvor industrien har tilgang på vesentlig billigere kraft enn Norge.
Utflaggingen vil få store konsekvenser for Ålvik-samfunnet som er avhengig av arbeidsplassene på Bjølvefossen for å kunne opprettholde grunnlag for fremtidig bosetting.
Saken har vært kjent i over et halvt år. I Stortingets spørretime 24. mai 2006 uttalte næringsministeren følgende: Dersom jeg får en invitasjon fra Bjølvefossen, vil jeg selvsagt besøke Bjølvefossen innenfor den tidsrammen jeg har.
Regjeringen har lovet en aktiv næringspolitikk, men hittil kun engasjert seg i medieprofilerte enkeltsaker som Union i Skien og Hydro Årdal. Konsekvensene av en utflagging på Bjølvefossen vil være større for Ålvik-samfunnet enn disse sakene var for Skien og Årdal.
I august fremgikk det av Bergens Tidende, i referat fra et møte i Haugesund hvor næringsministeren deltok, at fagforeningen ved Bjølvefossen har invitert både næringsminister og olje- og energiminister. I august hadde fortsatt ingen av statsrådene funnet å kunne prioritere en tur til Ålvik, ei heller å angi tidspunkt for et besøk.
Så langt har Regjeringen vært totalt passiv i saken og begrenset seg til å oppfordre Elkem til å vente med utflagging fordi Regjeringen vil legge frem planer om et nytt industrikraftregime i løpet av 2006. Hva planene skal gå ut, både på innretning og fremdrift, er det imidlertid ingen som vil kommentere og løftet er dermed totalt uforpliktende.
Ifølge Bergens Tidende jobber Elkem Bjølvefossen for tiden på eget initiativ med opprettelse av nye arbeidsplasser i Ålvik. Styret vil 24. august beslutte eventuell utflagging.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg mottok 6. juni i år en invitasjon til å besøke Ålvik samfunnet. Etter dette har jeg i likhet med olje- og energiministeren og kommunal- og regionalministeren mottatt en invitasjon til å delta på en konferanse om nytt industrikraftregime og ensidige industristeder. Invitasjonen er til vurdering.

Både olje- og energiministeren, kommunal- og regionalministeren og jeg er godt kjent med situasjonen i Ålvik. Det har ved flere anledninger vært kontakt mellom våre departementer om utfordringene Ålvik står overfor. Jeg vil i nær fremtid ha en samtale med olje- og energiministeren for å diskutere videre oppfølging.

Det er et mål for Regjeringen å sikre kraftforedlende industri forutsigbare rammebetingelser som legger til rette for langsiktig industriell aktivitet. Av den grunn pågår det nå et viktig arbeid med å finne gode ordninger for denne industrien innenfor de rammene som EØS-avtalen setter. Ansvaret for dette arbeidet ligger hos Olje- og energidepartementet. Når det gjelder omstillingstiltak, vil Kommunal- og regionaldepartementet være rette vedkommende.

Jeg vil i likhet med mine kolleger følge utviklingen i Ålvik nøye i tiden framover.