Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1140 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 04.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NTB 13. oktober 2005 fastslo SV-leder Kristin Halvorsen: "15 års strid om bruken av gasskraftverk nå er avklart. Vi har lyktes med det Bondevik-regjeringene forsømte." Miljøvernministeren har også flere ganger understreket at Soria Moria-erklæringen er krystallklar vedrørende gasskraftverk. Likevel lever Statoil i uvisse om utfallet for konsesjonssøknaden om kraftvarmeverk på Mongstad.
Når kan vi forvente at Regjeringen fremlegger sitt "krystallklare" syn i Mongstad-saken?

Begrunnelse

Rød-grønne politikere lovet at en flertallsregjering skulle avklare rammebetingelser og handlekraft. Med tanke på at Regjeringen selv har understreket at Regjeringens gasskraftpolitikk er avklart, så burde det være en enkel sak å gi svar på søknader/spørsmål om å få bygge slike kraftverk. Det mener også energipolitikere for regjeringspartiene.
Eller er det grunnlag for å håpe at Regjeringen vil omgjøre sitt standpunkt i Soria Moria, og tillate bygging av et kraftvarmeverk på Mongstad uten CO2-rensing fra første dag. På et kraftseminar i regi av Alstom presenterte selskapet sin satsing på CO2-rensing, og håpet at selskapet ville ha en CO2-renseløsning klar først i 2011. Ergo, de mente CO2-rensing ikke ville være kommersielt tilgjengelig de neste 5 årene.

Aftenposten 19. august 2006:

"- Vi må følge Soria Moria-erklæringen. Det betyr CO2-rensing fra dag én, sier SVs parlamentariske leder, Inge Ryan."
"Senterpartiets miljøpolitiske talsmann, Ola Borten Moe, sier Mongstad-prosjektet i utgangspunktet er godt. - Men det er vanskelig å gi konsesjon uten rensing fra dag én på bakgrunn av Soria Moria-erklæringen."

Fædrelandsvennen/NTB 19. august 2006:

"- SV forventer at miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) avviser Statoils ønsker om å bygge gasskraftverk på Mongstad uten CO2-håndtering."
"- Soria Moria-erklæringen er rimelig klar. Den fastslår at gasskraftverk skal renses. Den kampen tok vi på Soria Moria. Jeg ser ikke noe spesielt i Statoil-søknaden som tilsier at vi skal ta en omkamp, sier Heidi Sørensen til NTB."

Stavanger Aftenblad 31. august 2006:

"Soria Moria levner ingen tvil om at nye gasskraftverk skal rense CO2-gassen, sier Heidi Sørensen."

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statoil søkte om konsesjon og utslippstillatelse for energianlegget på Mongstad i juni 2005. Norges vassdrags- og energidirektorat ga anlegget energikonsesjon den 5. juli 2006. I tråd med Regjeringens retningslinjer til Statens forurensningstilsyn (SFT) vedrørende behandlingen av søknader om utslippstillatelse til gasskraftverk, leverte SFT innstilling til Miljøverndepartementet den 18. august 2006. I innstillingen anbefaler SFT at Miljøverndepartementet stiller krav om etablering av anlegg for CO2-håndtering fra idriftsettelsen av anlegget.

Søknaden om utslippstillatelse er nå under behandling i departementet, og det tas sikte på en snarlig avgjørelse.