Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1191 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 18.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Norge har en betydelig produksjon av kull på Svalbard. Mesteparten av denne kullet selges til eksport, mens noe brennes i kullkraftverket i Longyearbyen. I lys av dagens kraftsituasjon i Norge er det flere aktører som har begynt å snuse på muligheten for å bygge kullkraftverk.
Hvordan forholder Regjeringen seg til muligheten for å benytte norsk kull til kraftproduksjon på det norske fastlandet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg er kjent med at det arbeides med løsninger for kullkraftverk, blant annet knyttet til utvikling av ny teknologi for CO2-håndtering. Per i dag har disse planene imidlertid ikke kommet så langt at det er fremmet konkrete søknader til konsesjonsmyndighetene. Det er derfor for tidlig å gjøre en vurdering av mulighetene for kullkraft basert på slik teknologi i Norge. Regjeringen følger imidlertid utviklingen av aktuelle prosjekter.