Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1196 (2005-2006)
Innlevert: 18.09.2006
Sendt: 19.09.2006
Besvart: 25.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En nasjonal strategiplan vedrørende KOLS var ventet i Revidert nasjonalbudsjett for 2006. Det har senere kommet melding om at strategiplanen vil komme i løpet av høsten 2006.
Kan statsråden nå si med sikkerhet når Stortinget får forelagt en nasjonal strategiplan vedrørende KOLS?

Begrunnelse

KOLS er et stadig økende samfunnsproblem, og må sees på med stort alvor. Undertegnede er glad for at det nå er varslet en strategiplan på dette området. De som lider av KOLS venter nå i spenning på når denne planen foreligger. Planen var ment å komme i Revidert nasjonalbudsjett for 2006, men dette ble forskjøvet til senere i høst. Det er etter undertegnedes syn en fordel om statsråden nå med sikkerhet kan si når en slik strategiplan vil foreligge, slik at de som lider av KOLS har noe konkret å forholde seg til.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig i at kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en stor samfunnsutfordring. Gjennom en nasjonal KOLS-strategi ønsker Regjeringen å møte denne utfordringen på en offensiv og helhetlig måte. Arbeidet med å ferdigstille KOLS-strategien er i sluttfasen. I tråd med føringene som er gitt i Revidert nasjonalbudsjett, vil en nasjonal KOLS-strategi bli lansert i løpet av høsten 2006. Stortinget vil bli orientert om hovedpunktene i strategien i Nasjonal helseplan som blir lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2007.