Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1240 (2005-2006)
Innlevert: 28.09.2006
Sendt: 29.09.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.10.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I 2002 innførte Sjøfartsdirektoratet et direktiv om maks Body Mass Index (BMI) for sjøfolk.
Hvor mange fiskere og sjøfolk har fått yrkesforbud som følge av dette direktivet?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Forskrift av 19. oktober 2001 nr. 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og trådte i kraft 1. januar 2002. Forskriften er en videreføring av intensjonen i tidligere forskrift, men er mer presis, og klagesaker behandles av en fagnemnd. I medhold av gjeldende forskrift skal bl.a. alvorlig adipositas (fedme), dvs. Body Mass Index (BMI) - kroppsmasseindeks - over 35, føre til hyrenektelse, mens BMI over 30 kan føre til hyrenektelse. BMI utregnes som et forhold mellom vekt og høyde.

Ved søknad til Datatilsynet om opprettelse av et register over hyrenektede sjøfolk og fiskere ble det understreket at registeret ikke skulle inneholde medisinske opplysninger. Sjøfartsdirektoratet har således ikke oversikt over hvilke medisinske forhold som ligger til grunn for hyrenektelse av den enkelte sjømann eller fisker. Følgelig har det derfor heller ikke oversikt over hvor mange som er hyrenektet på grunn av BMI.

Direktoratet har imidlertid oversikt over hvor mange sjøfolk og fiskere som har klaget på sjømannslegenes vedtak om forhyringsnektelse på grunn av høy BMI. Slike klager behandles av en egen fagnemnd sammensatt av 1 lege og 1 representant fra henholdsvis et fagforbund og Sjøfartsdirektoratet. Oversikten for årene 2002 til 2005 viser følgende:

I 2002 ble det framlagt 74 saker i fagnemnda. 2 personer fikk avslag. 12 personer trakk sine saker tilbake. Resten fikk helseerklæring, hvorav 7 med begrensninger. 5 personer fikk begrensningen "ikke brovakt eller sikkerhetsfunksjon" og 2 personer fikk helseerklæring med begrenset fartsområde.

I 2003 ble det framlagt 48 saker i fagnemnda. 1 person fikk avslag. 4 personer trakk sine saker tilbake. Resten fikk helseerklæring, hvorav 9 med begrensningen "ikke brovakt eller sikkerhetsfunksjon".

I 2004 ble det framlagt 60 saker i fagnemnda. Alle fikk helseerklæring, hvorav 10 med begrensningen "ikke brovakt eller sikkerhetsfunksjon".

I 2005 ble det framlagt 24 saker i fagnemnda. Alle fikk helseerklæring, hvorav 4 med begrensningen "ikke brovakt eller sikkerhetsfunksjon".