Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:20 (2006-2007)
Innlevert: 04.10.2006
Sendt: 05.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil skissen til et nytt industrikraftregime gi industrien forutsigbarhet i form av en kjent øvre grense for langsiktig pris på elektrisitet benyttet i produksjonen?

Begrunnelse

Det vises til svar fra statsråden, datert 28. september, på spørsmål nr. 1205 fra representanten Børge Brende. I møte med Karmøy kommune om et framtidig industrikraftregime og konsekvenser for Hydro Aluminium på Karmøy, uttalte statsråden at et nytt industrikraftregime ville inneholde et konkret prisintervall for strøm som ville være levelig for industrien. I svaret på spørsmålet fra representanten Børge Brende er det uklart hvorvidt dette nøkkelspørsmålet for industrien vil inngå i den skissen som er tenkt presentert i høstsesjonen, eller skyves ut i tid.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Slik det framgår av mitt svar på spørsmål nr. 1205 fra representanten Børge Brende, er min ambisjon fortsatt å kunne skissere en ordning for den kraftintensive industrien i løpet av høsten. Jeg erkjenner samtidig at arbeidet er krevende, og at EØS-avtalen i betydelig grad innskrenker handlingsrommet for særnorske tiltak.

Jeg ber på denne bakgrunn om forståelse for at det på det nåværende tidspunktet ikke er mulig å være konkret på hva en slik skisse vil inneholde.