Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:36 (2006-2007)
Innlevert: 09.10.2006
Sendt: 09.10.2006
Besvart: 13.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge en ECON-rapport fører bruk av fyringsolje i Midt-Norge bare til halvparten så høye CO2-utslipp som mobile gasskraftverk. Rapporten viser også at bruk av fyringsolje kan redusere strømprisen med så mye som ti øre pr. kilowattime. Norsk Petroleumsinstitutt foreslår derfor at Regjeringen må vente med utfasing av oljefyrer inntil kraftsituasjonen i Norge er bedre. Arbeiderpartiets Tore Nordtun indikerer at han er enig, og "synes forslaget er interessant".
Deler statsråden Nordtuns gode vurderinger i denne saken?

Begrunnelse

Kilde: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article849370.ece

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg mener det er viktig på sikt å legge til rette for en konvertering fra oljefyring til fornybare varmekilder. Det er viktig å utnytte bioressurser til oppvarmingsformål. Regjeringen varslet i forbindelse med Soria Moria-erklæringen at den ville innføre vrakpant på oljekjeler som byttes inn i kjeler basert på fornybar varme. Energimyndighetene arbeider nå med utformingen av denne ordningen. I denne forbindelse må det tas hensyn til en rekke forhold. Blant annet må utformingen og innfasingen av en slik ordning vurderes i forhold til kraftsituasjonen.