Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:48 (2006-2007)
Innlevert: 11.10.2006
Sendt: 12.10.2006
Besvart: 19.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Når kan man forvente en avklaring fra Regjeringen om statens engasjement i et gassrør til Grenland, og hvilke statlige selskaper kan være en potensiell aktør i et statlig engasjement i gassrøret til Grenland?

Begrunnelse

Statsråden har som svar på et tidligere spørsmål om statens engasjement i et fremtidig gassrør til Grenland (skriftlig spørsmål nr. 830, datert 2. mai 2006), svart at man må vente på utredningen fra Gassco angående det kommersielle grunnlaget for et gassrør. Nå er denne utredningen ferdig, og utredningen viser at det er et kommersielt grunnlag. For å komme videre i utredningsprossen, er det viktig å avklare det statlige engasjementet i gassrørplanene. Dette innebærer spørsmål om økonomiske bidrag, og hvilke statlige selskap som eventuelt kan være aktuelle som eiere i røret. I TA den 9. oktober 2006 gir regjeringspartimedlem, og medlem av olje- og energikomiteen, Terje Lien Aasland uttrykk for at Statnett kan være en aktuell eier i gassrøret. Det kan være av interesse for mange aktører å få avklart om dette er en lekkasje fra Regjeringens videre prosess i denne saken, samt hvordan statsråden ser for seg at Statnett skal klare den økonomiske utfordringen. Jeg viser i den forbindelse til at Regjeringen i vår avslo Statnetts søknad om 2,5 mrd. kr i egenkapitaltilskudd.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Arbeidet med å avklare det kommersielle grunnlaget for prosjektet for et gassrør til Grenland (samt øst-Norge og vestkysten av Sverige) pågår fortsatt. I den fasen prosjektet nå er i, drives det frem av Gassco og en styringskomitè bestående av kommersielle aktører langs traseen for røret.

Jeg er orientert om at Gassco leverte en rapport på teknisk gjennomførbarhet til styringskomitèen for prosjektet 5. oktober. Gassco og de kommersielle aktørene har gjort et omfattende arbeid med å vurdere det tekniske grunnlaget for et gassrør til Øst-Norge og vestkysten av Sverige. Gassco har orientert om at det er behov for at aktørene deltar med finansiering av videre detaljprosjektering av prosjektet. Videre må industrien (gasskjøperne) forplikte seg til bruk av røret. Gassco vil bruke tiden frem til jul til å avklare disse forholdene.

Det er viktig å få et klart bilde av det økonomiske fundamentet for røret. Gassco må få bruke tiden ut året til å få avklart den kommersielle interessen for deltagelse. Det er viktig at de kommersielle aktørene nå viser sin interesse for å videreføre prosjektet.

Det økonomiske fundamentet må være avklart før vi kan vurdere eventuell statlig deltagelse i prosjektet. Før dette forholdet er avklart, kan vi heller ikke ta stilling til hvilke statlige selskaper som kan være aktuelle aktører i røret.