Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:59 (2006-2007)
Innlevert: 13.10.2006
Sendt: 16.10.2006
Besvart: 23.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Det blir nå gitt klarsignal for utbygging av gasskraftverk på Mongstad der fullføring av CO2-handteringa kjem fleire år seinare.
Kan ein rekne med at andre planlagde gasskraftprosjekt som dei på Tjeldbergodden og i Fræna vil kunne få same eller liknande vilkår for utbygging?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statoil søkte om konsesjon og utslippstillatelse til et gasskraftverk på Tjeldbergodden den 30. juni 2004. Norges vassdrags- og energidirektorat ga energikonsesjon i januar 2006. I tråd med Regjeringens retningslinjer til Statens forurensningstilsyn (SFT) vedrørende behandlingen av søknader om utslippstillatelse til gasskraftverk, leverte SFT innstilling til Miljøverndepartementet den 18. januar 2006. SFT anbefaler i sin innstilling at det stilles krav om CO2-håndtering fra idriftsettelsen av anlegget.

Søknaden om utslippstillatelse ligger til behandling i departementet. Etter at departementet mottok SFTs innstilling lanserte Statoil og Shell i mars 2006 planer om å etablere en verdikjede for CO2 mellom Statoils planlagte gasskraftverk på Tjeldbergodden og petroleumsfelt på Haltenbanken. Hensikten er å benytte CO2 fanget fra gasskraftverket til økt olje- og gassutvinning. Statoil og Shell har foreløpig ikke konkludert på dette prosjektet. Regjeringen arbeider også aktivt med å få på plass ny kraftproduksjon i Midt-Norge, der avklaring av rammebetingelser for ulike typer ny kraftproduksjon står sentralt. Det er derfor for tidlig å si noe om hvilke krav og rammebetingelser som er aktuelt å knytte til dette prosjektet.

Med hensyn til det planlagte gasskraftverket på Fræna foreligger det foreløpig ingen søknad om utslippstillatelse. Hvilke krav som det eventuelt kan bli aktuelt å stille her, vil jeg derfor måtte komme tilbake til.

Jeg vil minne om at det fremgår av Soria Moria-erklæringen at alle nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-håndtering.