Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:69 (2006-2007)
Innlevert: 18.10.2006
Sendt: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil olje- og energiministeren, gjennom støtteordninger og andre tiltak, bidra til en offensiv for økt bruk av solvarme i Norge?

Begrunnelse

Solvarme er en ferdig distribuert, fornybar, rimelig og miljøvennlig energiressurs som vi i Norge kan dra nytte av og utvikle. Solvarmeanlegg kan bidra til at mange norske husholdninger kan spare strøm og gjennom dette redusere strømregningen.
Etterspørselen etter denne typen energiteknologi er økende over hele verden, mye på grunn av miljøegenskapene, men også fordi denne energiformen er økonomisk konkurransedyktig. Det norske selskapet REC har hatt suksess med utviklingen av solenergi basert på solceller. Vi kan se for oss et liknende utviklingsløp for solvarmeteknologi. Det norske selskapet Solarnor har eksempelvis utviklet teknologi for å ta i bruk solvarme i bygninger og ulike anlegg. På bakgrunn av mulighetene som ligger i solvarmeteknologien har svenske myndigheter innført en støtteordning til husholdninger og aktører som investerer i denne typen anlegg, med 2,50 SEK pr. kWh i årsproduksjon. Svenske myndigheter har begrenset støtten til 25 pst. av investeringen oppad begrenset til 200 000 SEK pr. eiendom. Støtten til boliger er begrenset til omtrent 5 000-7 500 SEK avhengig av type bolig. Solvarme profileres ikke i like stor grad av Enova SF som andre tiltak for å redusere bruken av strøm. Olje- og energidepartementet har innført en støtteordning for varmepumper, strømsstyringssystemer og pelletskaminer for å begrense elektrisitetsbruken i husholdningene.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har en bred satsing på omlegging av energibruk og energiproduksjon, og støtteordningene som forvaltes av Enova er et sentralt virkemiddel i denne satsingen. Enova organiserer sin virksomhet gjennom programmer. Disse programmene retter seg mot et bredt spekter av teknologier, og det er rom for å gi støtte til solvarme gjennom flere av programmene. Prosjekter som har et høyt energiutbytte sett i forhold til støttebehov blir prioritert. Med opprettelsen av et Grunnfond vil Enova i fortsettelsen ha muligheter til å gjennomføre en enda bredere satsing og dermed nå flere grupper enn tidligere.