Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:70 (2006-2007)
Innlevert: 18.10.2006
Sendt: 19.10.2006
Besvart: 24.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen la tidligere i høst frem en støtteordning for de som ønsker å installere og benytte alternative oppvarmingskilder. Denne ordningen er kun rettet mot private husholdninger.
Hvorfor omfatter ikke ordningen andre og kanskje større energiforbrukere, som bedrifter og offentlige bygninger?

Begrunnelse

Flere aktører i markedet som forbruker betydelig med energi kunne tenke seg å ta i bruk alternative kilder for oppvarming. Disse er ikke inkludert i den støtteordningen Regjeringen introduserte. Eksempelvis ønsker en barnehageutbygger å foreta energiboring og bruke varmepumpe og vannbåren varme, men er ikke omfattet av støtteordningen. Slike aktører forbruker mer energi enn en privat husholdning. En energibesparelse her ville utgjøre mye mer for det totale energiforbruket.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I lys av kraftsituasjonen er mange husholdninger opptatt av å vurdere alternative energikilder som kan erstatte bruken av elektrisitet. Regjeringen ønsker å benytte denne anledningen til å fremme miljøvennlige oppvarmingsalternativer i husholdningene. Enova har i en årrekke arbeidet for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon gjennom disponeringen av energifondet. Så langt har arbeidet gitt gode energiresultater. Enova har en bred satsing som retter seg mot en rekke aktører, blant annet bedrifter. Husholdningene har i begrenset grad vært omfattet av Enova sine støtteprogrammer tidligere.