Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:252 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 08.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): 2 500 mennesker omkom da fangeskipet Rigel 27. november 1944 ble bombet utenfor Tjøtta på Helgeland. Kommunen og lokale initiativtakere ønsker å sette opp en informasjonstavle om tragedien utenfor krigskirkegården på Tjøtta, men blir ubegripelig nok nektet dette av Krigsgravtjenesten.
Vil statsråden snarest sørge for at det gis anledning til å sette opp informasjonstavlen om Rigel-tragedien utenfor Tjøtta krigskirkegård, som omsøkt?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ved brev 4. mai 2006 til departementets krigsgravtjeneste søkte Alstahaug kommune om tillatelse til å sette opp en opplysningstavle ved Tjøtta internasjonale krigskirkegård. I tillegg til tekst skulle tavlen bl.a. utstyres med kommunens kommunevåpen, fotografier m.m.

Departementet avslo kommunens søknad under henvisning til at det ikke gis adgang til oppsetting av lokale opplysnings- eller oppslagstavler ved krigskirkegårdene.

Alstahaug kommune tok ved brev 29. august 2006 saken opp på ny med daværende næringsminister Odd Eriksen, som oversendte saken til Kultur- og kirkedepartementet. Ved brev 9. november 2006 til Alstahaug kommune har Kultur- og kirkedepartementet opprettholdt tidligere avslag.

Ansvaret for krigskirkegårdene i Norge ligger til Kultur- og kirkedepartementet ved krigsgravtjenesten, som forvalter disse kirkegårdene i medhold av internasjonale konvensjoner og i nært samarbeid med de land som har falne soldater gravlagt på krigskirkegårdene. De kommuner der krigskirkegårdene er lokalisert, har ikke noe ansvar for kirkegårdene.

I sakens anledning nevner jeg at det ved inngangen til Tjøtta internasjonale krigskirkegård står en minnetavle i stein oppsatt av departementets krigsgravtjeneste, med følgende tekst på norsk, russisk og tysk:

"Til minne om norske, sovjetiske og tyske statsborgere som mistet livet den 27. november 1944 ved senkningen av fangetransportskipet Rigel og som er gravlagt her."Fra tid til annen mottar departementet henvendelser fra etterlatte, veteranforeninger, kommuner eller andre som har et ønske om oppsetting av spesielle minnesteiner, minnetavler og liknende på krigskirkegårdene. Med de internasjonale hensyn som krigskirkegårdene er omfattet av, føres det en naturlig restriktiv praksis i å samtykke i slike ønsker.

Jeg viser til dette og kan ikke se at det er grunn for departementet å omgjøre tidligere avgjørelse vedrørende søknaden fra Alstahaug kommune.