Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:313 (2006-2007)
Innlevert: 07.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 14.12.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge oppslag i magasinet Fortune er det oppstått en konflikt mellom Grameen Telecom og Telenor om eierandelene i selskapet GrameenPhone i Bangladesh.
Hva er statsrådens vurdering av den situasjonen som er oppstått?

Begrunnelse

Fredsprisvinner Muhammad Yunus hevder at Telenor har lovet at Grameen Telecom skulle få kontrollen i selskapet. Telenor på sin side avviser at det foreligger noen avtale om dette. Slik sett står det påstand mot påstand. Grameen Telecom er en del av selskapsgruppen til professor Mohammad Yunus.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Telenor eier 62 pst. av aksjene i GrameenPhone. Jeg registrerer at det med bakgrunn i formuleringer i en aksjonæravtale har oppstått en diskusjon mellom Grameen Telecom og Telenor om hvor stor eierandel Telenor skal ha i GrameenPhone i fremtiden. Oppfølgingen av Telenors investering i GrameenPhone og tolkningen av de avtaler som er inngått i den forbindelse, er forretningsmessige spørsmål som hører inn under ansvarsområdet til styret i Telenor.