Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:325 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I St.prp. nr. 1 (2006-2007) står det: "Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til videreføring av arbeidet på strekningen Krosby-Knapstad i løp av høsten etter at den eksterne kvalitetssikringen er avsluttet." En samlet komité skriver i innstilling til budsjettet at de forventer at revisjonen av Østfoldpakka også da vil foreligge. For trafikksikkerheten, næringslivet og enkeltpersoner er E18 gjennom Østfold meget viktig.
Kan statsråden bekrefte at omtalen i St.prp. nr. 1 står ved lag?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet gir arbeidet med å avklare videreføring av parsellen Krosby-Knapstad og revisjon av Østfoldpakka høy prioritet. Dessverre har arbeidet tatt lengre tid enn forutsatt. Saken kan derfor ikke legges fram for Stortinget før jul, men jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget så snart som mulig.