Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:362 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hubroen som art er i henhold til den nylig offentliggjorte "rødlista" i Norge regnet som en truet art. Samtidig er det nylig gitt et avlivingsvedtak på en hubro som i sommer ble funnet i Hedmark. Dette kan fremstå som merkelig og er i alle fall ikke egnet til å styrke rødlistas troverdighet. Representanten er kjent med at dette avlivningsvedtaket er anket til departementet.
Hva vil statsråden gjøre for at hubroen som nå befinner seg i Amadeus-parken skal få komme tilbake til Hedmark og gjerne tilbakeføres til vill tilstand?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Direktoratet for naturforvaltning har avslått en søknad om tillatelse til å få beholde en hubro i fangenskap. Ifølge de opplysninger som direktoratet har mottatt, er hubroen varig skadd og ikke flygedyktig. Direktoratet opplyser at fuglen derfor ikke kan slippes ut i det fri igjen. Den aktuelle hubroen er Viltfondets eiendom etter viltloven § 48, da den ikke lenger holdes lovlig fanget. Direktoratet har slått fast at den skadde hubroen skal avlives av humanitære grunner.

Direktoratets vedtak er påklaget til Miljøverndepartementet. Klagen er for tiden til forberedende behandling i Direktoratet for naturforvaltning. Når saken kommer til departementet, vil det bli foretatt en grundig vurdering før klagen avgjøres.