Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:366 (2006-2007)
Innlevert: 15.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Lørenskog kommunestyre har med ordførers dobbeltstemme vedtatt å ta ut henvisningen til den kristne formålsparagrafen i de kommunale barnehagevedtektene. Varaordfører Martin Bjerke (Sosialistisk Venstreparti) uttaler til Romerikes Blad 15. desember at det kanskje er et flertall i sittende regjering for å fjerne den kristne formålsparagrafen også fra selve barnehageloven.
Kan kunnskapsministeren bekrefte at det ikke vil bli fremmet forslag fra sittende regjering om å fjerne denne formålsparagrafen?

Begrunnelse

Lørenskog kommunestyre har med ordførers dobbeltstemme vedtatt å ta ut henvisningen til den kristne formålsparagrafen i de kommunale barnehagevedtektene. I etterkant av at dette forslaget ble fremmet og vedtatt kan det synes som om forslagsstillerne er blitt klar over at også barnehageloven har en slik formålsparagraf, og at den gjelder uavhengig av vedtak om kommunale vedtekter. Varaordfører Martin Bjerke (Sosialistisk Venstreparti) sier til Romerikes Blad 15. desember at vedtaket var et uttrykk for at flertallet mente at formålsparagrafen burde fjernes. Videre uttaler Bjerke at det kanskje er et flertall i sittende regjering for å fjerne den kristne formålsparagrafen også fra selve barnehageloven.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Barnehageloven § 1 annet ledd lyder: "Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier." Den kristne formålsparagrafen har vært uendret siden den kom inn i barnehageloven i 1983. Private barnehageeiere kan i henhold til barnehageloven § 1 tredje ledd bestemme i sine vedtekter at barnehageloven § 1 annet ledd ikke skal gjelde. Regjeringen har oppnevnt Bostadutvalget som har fått som mandat å kartlegge, analysere og vurdere de ulike delene av formålene for barnehage og skole, herunder også formuleringene knyttet til det kristne verdigrunnlaget. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007. Utvalget har naturlig nok ikke konkludert ennå, og jeg vil avvente utvalgets innstilling.