Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:387 (2006-2007)
Innlevert: 20.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Besvart: 09.01.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Bergen Sjøfartsmuseum er i en økonomisk krise, noe som har resultert i at spesialbiblioteket er stengt. Museet kan se seg nødt til å redusere åpningstiden og/eller innføre inngangspenger for barn og unge. Bakgrunnen er at de offentlige tilskuddene nominelt har stått stille siden 2003. Besøkstallet har økt fra 12 000 til nærmere 26 000 i denne tida. Sjøfartsmuseet er en viktig institusjon for alle som er opptatt av vår sjøfartshistorie.
Hva kan statsråden bidra med for at formidlingstilbudet kan opprettholdes?

Begrunnelse

Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum har siden 2003 vært en egen konsolidert enhet, en ordning som er akseptert av ABMU. Dette er den samme statusen som Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo har. Museet har et utstrakt samarbeid med Stiftelsen Seilskipet "Statsraad Lehmkuhl" og Bergen Museum. Museet driver også et internasjonalt samarbeid.
Museet har satset mye på formidlingsoppgavene, og resultatet er en stor publikumsøkning. De offentlige tilskuddene har sviktet i forhold til denne satsingen, og museet har prøvd å kompensere ved å øke egeninntektene. Egeninntektene utgjør i dag en tredjedel av det totale budsjettet.
Det faktum at de offentlige tilskuddene nominelt har stått stille siden 2003, har ført til at spesialbiblioteket ble stengt i 2006. Den anstrengte økonomien gjør at museet vil måtte gå til tiltak som å redusere åpningstida/åpningsdager og/eller innføre inngangspenger for barn og unge. Det vil gjøre alle som er opptatt av vår sjøfartshistorie, fattigere.
Staten har ikke et ansvar alene. Både kommune og fylkeskommune må ta et ansvar. Men jeg ber likevel statsråden om å ta et initiativ for at formidlingsoppgavene ved Bergen Sjøfartsmuseum kan opprettholdes på et høyt nivå.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er ved fordelingen av økte budsjettmidler til museumssektoren i budsjettforslaget for 2007, og i den perioden museumsreformen har vart, vært lagt vekt på å styrke institusjoner som kan vise til resultater med hensyn til konsolideringsarbeid.

Bergen Sjøfartsmuseum har valgt å stå utenfor konsolideringsprosessen, på tross av klare ønsker fra både staten og Bergen kommune om at de skulle bli del av den konsoliderte enheten Museum Vest. På samme måte som andre museer i tilsvarende situasjon har derfor Bergen Sjøfartsmuseum i perioden 2004 til 2006 ikke fått økt statstilskudd utover den normale økningen som følger av prisomregningen. Tilskuddet fra Kultur- og kirkedepartementet til Bergen Sjøfartsmuseum for 2007 er fastsatt til 1 918 000 kr, noe som utgjør en økning på 9,5 pst. i forhold til 2006. Det statlige tilskuddet har siden 2003 økt med over 19 pst.

Dersom Bergen Sjøfartsmuseum velger å gå inn i en konsolideringsprosess, vil grunnlaget være til stede for en ytterligere vurdering av tilskuddet.