Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:388 (2006-2007)
Innlevert: 21.12.2006
Sendt: 22.12.2006
Besvart: 02.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Hvordan og når vil Regjeringen informere og forelegge Stortinget en egen sak om rensingen ved Kårstø, samt vil statsråden, på bakgrunn av rapporten NVE la frem 18. desember og som avdekket store utfordringer både når det gjelder fremdrift og kostnader, på nytt vurdere om det er ansvarlig å gå videre med dette prosjektet?

Begrunnelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, 18. desember 2006 frem en rapport om tidsplan og kostnader for Regjeringens planlagte prosjekt for CO2-håndtering ved gasskraftverket på Kårstø. Rapporten avdekket at det neppe vil være mulig å realisere CO2-rensing ved Kårstø innen 2009, slik Regjeringen har som målsetting i Soria Moria-erklæringen. NVE slår fast at med en tidsplan som er "forsvarlig og ambisiøs" vil et renseanlegg neppe stå ferdig før ved årsskiftet 2011/2012. Prosjektet blir dessuten langt dyrere enn ventet. Mens SFT i fjor anslo rensekostnadene til 360 kr pr. tonn CO2, er NVEs konklusjon at den vil være 700-1 000 kr pr. tonn CO2.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg mottok NVEs rapport om arbeidet med forprosjektering av et CO2-fangstanlegg på Kårstø 18. desember. Rapporten viser at det ikke vil være mulig å etablere et fullskala fangstanlegg på Kårstø innen 2009. Rapporten viser også at det er betydelige kostnader forbundet med etablering av et fangstanlegg på Kårstø.

NVE har gjort et meget grundig og omfattende arbeid. Regjeringen vil nå ha en grundig behandling av NVEs rapport, og deretter melde tilbake til Stortinget på egnet måte om videre planer og fremdrift for rensing av CO2 fra Kårstø.