Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:418 (2006-2007)
Innlevert: 11.01.2007
Sendt: 11.01.2007
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 16.01.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I statsbudsjettet for 2006 ble det på landsbasis utbetalt ca. 2.4 mrd. kr i kontantstøtte til småbarnsforeldre.
På denne bakgrunn kan jeg få en oversikt over hvor stor andel av dette beløpet som ble utbetalt i Oslo, fordelt på hovedstadens 15 bydeler, og kan jeg samtidig få svar på hvordan statsbudsjettets kontantstøtteutbetalinger er beregnet for Oslo i 2007?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

Ifølge foreløpige regnskapstall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet var utbetalingene til kontantstøtte i 2006 på 2 289,6 mill. kr. 279,5 mill. kr ble utbetalt i Oslo, som tilsvarer 12,2 pst. av samlet utbetaling. Beløpet fordeler seg som følger på de 15 bydelene:

Bydel Kroner %-andel

Uranienborg-Majorstuen 15 945 982 5,7

St. Hanshaugen 10 949 389 3,9

Sagene/Torshov 13 322 876 4,8

Grunerløkka/Sofienberg 19 517 211 7,0

Ekeberg og Nordstrand 17 183 876 6,1

Søndre Nordstrand 27 026 245 9,7

Bøler - Østensjø 20 701 543 7,4

Furuset 31 262 469 11,2

Stovner 20 150 733 7,2

Grorud-Romsås 16 568 292 5,9

Bjerke 17 993 647 6,4

Grefsen - Kjelsås 16 383 794 5,9

Røa 15 303 188 5,5

Ullern 10 489 569 3,8

Sum Oslo 279 539 452 100

Statsbudsjettets kontantstøtteutbetalinger for 2007 er basert på anslåtte gjennomsnittstall for hele landet for antall barn med kontantstøtte og utbetaling pr. kontantstøttebarn. Det er ikke utført separate beregninger for den enkelte kommune eller det enkelte fylke. Dersom en forutsetter uendret andel utbetalt til familier i Oslo fra 2006 til 2007, 12,2 pst., kan utbetalingene anslås til 243 mill. kr i 2007. Saldert budsjett 2007 for kontantstøtte er på 1993 mill. kr.