Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:421 (2006-2007)
Innlevert: 12.01.2007
Sendt: 12.01.2007
Besvart: 18.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det er ifølge oppslag i Finansavisen 12. januar full forvirring i eiendomsmeglerbransjen om hvordan 24-timersregelen ved budgivning skal forstås.
Vil finansministeren snarest klargjøre hvordan reglene skal forstås, og eventuelt ta initiativ til en forbedring av regelverket som skaper mindre forvirring slik at markedet kan fungere skikkelig?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg påpeke at "24-timersregelen" er utformet etter mønster fra retningslinjer som ble etablert av eiendomsmeglingsbransjen og advokatbransjen i samarbeid med forbrukermyndighetene i 2001. Disse er omtalt i et dokument kalt "Forbrukerinformasjon om budgivning". I det nevnte dokumentet heter det blant annet:

"Første bud på eiendommen bør ha akseptfrist på minst 24 timer. Der det er flere annonserte visninger bør 24-timersfristen tidligst løpe fra den siste annonserte visning. Senere buds akseptfrist bør ikke løpe ut før 24-timersfristen for første bud."

Ved vurderingen av hvilken informasjon det var nødvendig å gi før lovregelen trådte i kraft, la departementet blant annet vekt på at regelen bygget på etablerte bransjefastsatte retningslinjer.

Etter vedtagelsen av forskriftsregelen, viste det seg likevel at bransjen (ved Norges Eiendomsmeglerforbund) hadde en rekke spørsmål med hensyn til forståelsen av regelen, som departementet har besvart. Departementet la stor vekt på å besvare disse så raskt som mulig. Jeg kan videre opplyse at Kredittilsynet om kort tid vil sende ut et rundskriv om forskriften og forståelsen av denne.

Behovet for en eventuell endring av det aktuelle regelverket vil bli vurdert etter at dette har fått virke noe tid.