Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:430 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 15.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Over en periode på nærmere 2 år er det arbeidet med en gassrørløsning til Grenland. I slutten av januar 2007 vil Gassco legge frem sin investeringsplan for gassrøret, og i denne planen vil det mangle en investor, nemlig staten.
Kan statsråden love at det vil komme en avklaring på det statlige bidraget til en finansiering av gassrøret innen påsken 2007, eventuelt når kan innbyggerne i Grenland forvente seg svar?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det pågår utredninger av mulighetene for et gassrør til Øst-Norge (Grenland) og Vest-Sverige. Så sent som i desember i fjor ble prosjektet utvidet til også å se på et mulig grenrør til Jylland i Danmark. Arbeidet drives frem av Gassco og en styringskomité bestående av kommersielle aktører langs traseen for røret.

Signering av avtaler for videreføring av prosjektet samt orientering om status er av Gassco satt til 29. januar. Selskapene skal signere forpliktende avtaler om transportbruk og avtaler om interesse for eierskap. Det forventes også at selskapene forplikter seg til videreføring av prosjektet i 2007.

I Soria Moria-erklæringen heter det at Regjeringen vil at staten gjennom et statlig selskap deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersielle aktører.

Med utgangspunkt i dette tar jeg sikte på en så rask behandling som mulig, men kan ikke på nåværende tidspunkt si når og på hvilken måte jeg vil komme tilbake vedrørende prosjektet.