Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:439 (2006-2007)
Innlevert: 16.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 24.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva er tidsrammen for utlysing og tildeling av 20 konsesjonsrunde?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Verdiskaping står sentralt i olje- og gasspolitikken. Myndighetene ønsker derfor å legge til rette for kostnadseffektiv leting, og har alltid vektlagt skrittvis utforskning i umodne områder. Dette har sikret en høy funnrate på norsk kontinentalsokkel. Samtidig er det viktig for Regjeringen at selskapene på norsk sokkel har tilgang til nok letearealer, for å sikre høy leteaktivitet og for å påvise nye olje- og gassressurser.

I St.meld. nr. 39 (1999-2000) står det: "Departementet vil som hovedregel legge opp til å ha konsesjonsrunder hvert annet år for Norskehavet." Dette har ført til utlysing av nye konsesjonsrunder i umodne områder i Norskehavet - senere også Nordsjøen og Barentshavet - hvert annet år fra og med år 2000 (16. konsesjonsrunde). Selv om det har vært avholdt konsesjonsrunder i umodne områder hvert annet år, er det likevel åpnet for at rundene kan arrangeres med en annen hyppighet. I St.meld. nr. 38 (2003-2004) stod det at myndighetene ville: "Arrangere konsesjonsrunder i umodne områder med et omfang og hyppighet som ivaretar behovet for leteaktivitet i umodne områder." Den sentrale målsetting for en god tildelingspolitikk er derfor å avholde konsesjonsrunder i et omfang og et tempo som sikrer et riktig aktivitetsnivå, kostnadseffektivitet og høy verdiskaping.

Aktivitetsnivået på norsk sokkel er i dag høyt, og leteaktiviteten er stigende. Dette er bra. Det har blitt arrangert mange og store konsesjonsrunder i de senere år, og vi har foretatt rekordmange nye tildelinger. Som en følge av disse mange tildelingene, vil det i årene som kommer være høy leteaktivitet. Herunder vil det i den nærmeste fremtid bli boret mange brønner i sentrale umodne områder. Disse resultatene vil være svært viktige for utformingen av 20. konsesjonsrunde.

Jeg vil i nær fremtid offentliggjøre timeplanen for den 20. konsesjonsrunde.