Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:440 (2006-2007)
Innlevert: 16.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 22.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Nasjonalbudsjett 2007 ble underliggende utgiftsvekst beregnet til 2,7 pst., mens estimatet for veksten i Fastlands-Norge er 2,9 pst. Bondevik II-regjeringen sørget for lavere underliggende vekst i utgiftene enn veksten i økonomien over perioden 2002-2005. Det bidro til lave renter og bedring i konkurranseevnen.
Hva vil nye beregninger om underliggende utgiftsvekst i 2007 bli etter at saldert budsjett er vedtatt, inkludert både økte bevilgninger til kommunene og sykelønnsutgifter/IA?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 til statsbudsjettet for 2007, som ble lagt fram 10. november 2006, ble det redegjort for endringer i sykelønnsutgifter og justeringer av opplegget for kommuneøkonomien. I avsnitt 2.5 i denne tilleggsproposisjonen ble det opplyst følgende: "Etter disse endringene i statsbudsjettets utgifter anslås den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter fra 2006 til 2007 til om lag 3 pst., mot 2¾ pst. i Nasjonalbudsjettet 2007." Den påfølgende salderingen av budsjettet i Stortinget har ikke endret på dette.