Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:456 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 25.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at fagmyndigheten vurderer om en autorisasjonsordning for montering av, og arbeid på bilglass bør innføres?

Begrunnelse

Hva som av mange kan oppfattes som enklere arbeider på biler og andre kjøretøyer, som reparasjoner/skifting av lys og dekk er underlagt autorisasjonsordning for verksteder som ønsker å utføre slikt arbeid. Dette tilsvarende autorisasjonsordninger for arbeid på andre komponenter med stor sikkerhetsmessig betydning. Når det gjelder skifte eller utbedring av bilglass finnes det ingen autorisasjonsordning, til tross for at f.eks. frontruten er regnet som vital sikkerhetsmessig del underlagt inspeksjon ved periodisk kjøretøykontroll. Frontruten utgjør på moderne biler en del av den bærende konstruksjonen. Feilmontert bilglass, ev. feilaktig bruk av festemidler kan medføre alvorlige konsekvenser ved trafikkuhell. En autorisasjonsordning med kvalitetssikringskriterier vil både kunne sikre ensartet kvalitet og sikkerhetsmessig betryggende montering, samt faglig tilstandskontroll.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Næringsorganisasjonen for bilglassbransjen, Bilglassforeningen i Norge, krever at medlemmene gjennomfører en sertifiseringsprosess som leder frem til autorisasjon. Prosessen ledes av bilglassforeningens autorisasjonsnemnd, og sikrer at bedriften oppfyller nærmere angitte faglige, verkstedtekniske, etiske og bedriftsøkonomiske krav. Det gjennomføres periodisk revisjon og kvalitetsbesøk hos medlemsbedriftene. Videre må autorisasjonen fornyes hvert annet år. Vegdirektoratet opplyser at de har tiltro til at bilglassforeningen og dens medlemmer driver sin virksomhet seriøst og har høy faglig kompetanse.

Jeg kjenner for øvrig ikke til at det er rapportert om ulykker eller andre hendelser som har sammenheng med at det har vært utført dårlig arbeid ved reparasjon eller utskiftning av bilglass.

Jeg mener at dagens ordning hvor bransjen selv gjennom en autorisasjonsordning sikrer kvaliteten på arbeid med bilglass, er tilstrekkelig. Jeg ser derfor ikke grunn til å få foretatt en nærmere vurdering av om det bør innføres en egen statlig autorisasjonsordning.