Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:534 (2006-2007)
Innlevert: 02.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 13.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hva vil statsråden bidra med for at innbyggerne i Eidsberg, Trøgstad og Hobøl fortsatt skal kunne føle seg trygge i forhold til kriminalitetsbekjempelse?

Begrunnelse

Ifølge NRK kutter nå Follo politidistrikt åtte stillinger for å spare penger. Disse kuttene vil først og fremst gå utover lensmannskontorene i Eidsberg, Hobøl og Trøgstad.
Situasjonen er allerede alvorlig ved at kriminaliteten i distriktet er høy og bemanningen på lensmannskontorene er lav.
Lensmannen i Hobøl er redd for at han ikke får tid til å etterforske hverdagskriminalitet i tiden fremover. Innbyggerne i kommunen frykter at det nå blir "fritt frem" for kriminelle.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har forelagt spørsmålet om polititjenesten i Follo for Politidirektoratet, som har ansvaret for organisering, ressursfordeling og faglig ledelse av politiet. Etter Politidirektoratets vurdering har Follo politidistrikt en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt. Direktoratet har vært i kontakt med politimesteren i Follo politidistrikt som opplyser at han har besluttet å redusere antall stillinger i distriktet for å kunne omdisponere midlene til andre viktige områder. Politimesteren har ansvaret for ressursfordeling, tjenesteordninger og prioriteringer i politidistriktet. Det er politimesterens vurdering at Follo politidistrikt har en bemanning som gir en god polititjeneste og ivaretar tryggheten til befolkningen i hele politidistriktet. Jeg vil følger utviklingen og har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren foretar de nødvendige disposisjoner for å sikre alle områder i Follo en forsvarlig polititjeneste.