Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:558 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 07.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I den politiske plattformen som ble fremforhandlet på Soria Moria ble det lovet "at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007".
Hva vil dette koste, og hvordan er fremdriften til Regjeringen?

Begrunnelse

På våre komitéreiser rundt om i fylkene får vi kunnskaper om hvordan det står til med utbyggingen av bredbånd. Veldig ofte klager ordførere på at deler av kommunen ikke har utbygd bredbånd, eller at hastigheten på det som er utbygd er for dårlig. Dette er til stor ulempe for næringsdrivende, for de med hjemmekontor og skaper store forskjeller for skoleelever i distriktene.
I Nationen tirsdag 6. februar går det frem at fornyingsministeren har fått seg forelagt en rapport som sier hvor mye det vil koste å gjennomføre regjeringens lovnader. Denne rapporten velger fornyingsministeren å holde hemmelig. Dette er etter Venstres mening svært uklokt dersom det er ønske om at opposisjonen skal bidra konstruktivt med det viktige målet om bredbånd til alle i hele landet.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Konsulentselskapet Nexia har på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet nylig utarbeidet en rapport som estimerer:

1) Bredbåndsdekningen ved utgangen av 2007, og

2) hva det vil koste å bringe dekningen fra det estimerte nivået ved utgangen av 2007 til tilnærmet full dekning.

Rapporten estimerer at dekningen ved utgangen av 2007 vil være noe i overkant av 98 pst. av husstandene med dagens utbyggingstakt og støttenivå. Å bringe dekningen fra 98 pst. til tilnærmet 100 pst. har Nexia beregnet til å koste om lag 500 mill. kr. Anslaget er basert på en utbygging som kombinerer flere aksessmetoder og forutsetter litt over 98 pst. dekningsgrad for bredbånd i løpet av 2007. Dette er altså totale kostnader. Det statlige støttebehovet vil være lavere. Erfaringene fra de to siste tildelingene fra Høykom til lignende prosjekter i september 2006 og januar 2007 har vist at lokale egenandeler (finansiering fra operatører, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og ev. andre) i gjennomsnitt har utgjort 60 pst. Rapporten fra Nexia er offentlig tilgjengelig. Erfaringene hittil har også vist at den teknologiske utviklingen i kombinasjon med fallende utstyrspriser har gjort at kostnaden for å bygge ut bredbånd hele tiden har falt, slik at områder man tidligere ikke trodde ville få noe tilbud allikevel har fått det. Om denne utviklingen fortsetter, kan den totale kostnaden bli lavere enn 500 mill. kr. Regjeringen følger utviklingen nøye, og vil komme tilbake til saken i ordinært budsjettarbeid.