Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:610 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 16.02.2007
Besvart: 22.02.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det pågår en strøm av utflagging fra norsk skipsfartsnæring som følge av uforutsigbare og lite konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen har ennå ikke avklart om rammebetingelsene vil bli på linje med EU. Regjeringen skriver i Soria Moria at den vil utvikle nasjonale strategier innen områder hvor Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Maritim sektor er én av fem slike næringer.
Når vil næringsministeren lansere strategien for den maritime næringen, og hva vil Regjeringen gjøre for å stoppe utflaggingen?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen har fastslått i Soria Moria-erklæringen at vi skal utvikle nasjonale strategier innenfor områder der Norge har kompetanse eller særlige fortrinn som maritim sektor, marin sektor, energi, miljø og reiseliv. Mitt mål med den maritime strategien er at den skal bidra til å utvikle den norske maritime næringen til å bli verdensledende innenfor maritim forskning, kompetanseutvikling og nyskaping. Strategien vil omhandle globalisering, utdanning og rekruttering, miljø, nærskipsfart, forskning og innovasjon. Den maritime strategien skal være en handlingsplan der Regjeringens politikk sees i sammenheng. I tiden fremover skal det være en nær dialog med næringen for å lage en fremtidsrettet maritim strategi. Regjeringen tar sikte på å legge frem strategien i løpet av 2007.

Økt globalisering fører til utfordringer for norsk næringsliv. Norske sjøfolk er viktig for å opprettholde Norge som en ledende maritim nasjon. Regjeringen har siden høsten 2005 bedret tiltakene for norske sjøfolk. I 2007 bevilges 1,33 mrd. kr i tiltak som skal bidra til å trygge arbeidsplassen for om lag 9 700 sjøfolk. Tiltaket gir også norske rederier mer konkurransedyktige rammevilkår. Rederiskatteutvalget leverte sin innstilling i mars 2006, og innstillingen har vært på høring. Finansministeren arbeider nå med saken, og Regjeringen vil i fellesskap se på den. Regjeringen vil gjennom gode og forutsigbare rammevilkår bidra til å skape arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer.