Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:633 (2006-2007)
Innlevert: 21.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av avisen Fremover er det en sak om en gutt på 10 år som på fredag ble ranet av en ruset mann. 10-åringen ble truet til å gi fra seg mobiltelefonen sin. Gutten ble fysisk angrepet under denne hendelsen. Politiet ble kontaktet, men hadde vansker med å vite hva de skulle se etter. Ifølge oppslaget ble gjerningsmannen oppfordret til å dra hjem da politiet fikk kontakt med vedkommende.
Deler statsråden politiets vurdering av saken om at det ikke var en viktig sak og at mannen ikke ble pågrepet?

Begrunnelse

Denne saken er prinsipielt viktig. Spørsmålet er hvilken beskyttelse et barn kan forvente når det blir utsatt for trusler og vold. Etter mitt skjønn er denne saken å anse som et ran pga. de innholdsmessige forhold. Dersom man lar gjerningsmenn slippe billig unna og slik ramme en 10-årings tillit til politiet, er jeg redd for at det i det lange løp vil ramme vanlige folks tillit til politiet og rettferdighetsfølelsen deres. At noen blir truet til å gi fra seg noe, er etter mitt skjønn et ran. Når det rammer et menneske som er så ung som i denne saken, bør det slåes hardt ned på. Et barn som utsettes for trusler og vold vil naturlig nok forvente at politiet rydder opp, noe som ikke skjedde i denne saken. Foreldrene til gutten forteller at gutten nå er redd for å gå ut, vil ikke gå på skolen pga. redsel. Med andre ord opplever gutten stor utrygghet i etterkant av hendelsen, samt at hans tillit til politiet nok er fraværende.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kan forsikre at slike saker som omhandles i ditt spørsmål alltid vil bli tatt på alvor. Ditt spørsmål har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Midtre Hålogaland, som bekrefter at også politiet ser på ran utøvet mot et barn som en alvorlig sak. Politiet opplyser at mistenkte har innrømmet forholdet, mobiltelefonen er funnet og levert tilbake til fornærmede, men at påtalemyndigheten ikke fant et godt nok grunnlag for varetektsfengsling. Som justisminister kan jeg ikke overprøve en slik beslutning.

Det opplyses fra Politidirektoratet at saken ennå ikke er ferdig etterforsket.