Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:643 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil utenriksministeren fortsatt sette fokus på saken ved å ta opp saken med nigerianske myndigheter bilateralt, eventuelt ta opp saken i andre aktuelle fora for å i samarbeid med andre land forsøke å få nigerianske myndigheter til å endre politikk?

Begrunnelse

Nigerianske myndigheter er i ferd med å vedta et lovforslag som vil innføre strengere straff for homofilt samvær eksempelvis inngåelse av forhold, offentlig opptreden, medlemskap i organisasjoner for homofile og lesbiske og lignende. Forslaget har vært debattert en stund og tas opp i nasjonalforsamlingen 21. februar. Homofili er allerede forbudt i Nigeria, men om denne nye loven blir vedtatt vil straffene og håndhevelsen bli strengere. Norge har fulgt prosessen med forslaget og har i bistanden samarbeid med flere organisasjoner på MR-området i Nigeria.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har i lang til vært engasjert i arbeidet mot diskriminering på grunnlag av seksuell legning. Fra norsk side er overgrep på grunnlag av seksuell legning og kjønnsidentitet flere ganger tatt opp i internasjonale fora, blant annet gjennom et innlegg i FNs Menneskerettighetsråd 1. desember i fjor på vegne av 54 land. Vi vil også følge opp dette tema på den kommende sesjon av Menneskerettighetsrådet i neste måned.

Lovforslaget som er fremmet i den nigerianske nasjonalforsamlingen har som hovedmål å forby ekteskap/partnerskap mellom personer av samme kjønn. Forbudet omfatter også opprettelse av organisasjoner og foreninger for homofile. Loven kan også tolkes som et forbud mot enhver form for homofilt samvær. Strafferammen er 5 års fengsel.

Lovforslaget strider mot grunnleggende menneskerettigheter som retten til privatliv og forsamlings- og organisasjonsretten. Forslaget må også anses å lovfeste diskriminering på grunnlag av seksuell legning.

Den norske ambassaden i Abuja var til stede ved nasjonalforsamlingens høring over lovforslaget 14. februar. Ambassaden fortsetter å følge saken nøye, noe som også innebærer kontakt med likesinnede ambassader for å bidra til en reaksjon fra flere land på forslaget. Fra norsk side vil vi uansett gjøre vårt syn på lovforslaget kjent for nigerianske myndigheter. Ambassaden er bedt om å samarbeide om saken med nigerianske organisasjoner for homofile/lesbiske.

Negative holdninger til homofili er utbredt i Afrika, og at det er fare for at en altfor aktiv kampanje mot lovforslaget kan virke mot sin hensikt. Jeg ser det imidlertid som viktig at man fra norsk og andre likesinnede lands side markerer motstand mot den foreslåtte lovendring.