Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:669 (2006-2007)
Innlevert: 27.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Togforbindelsen Oslo-Stockholm over Kongsvinger ble gjenåpnet 7. januar 2007. Det er viktig at mange passasjerer benytter dette tilbudet. Det viser seg imidlertid at det ikke er mulig å bestille billetter til dette toget gjennom NSBs nettsider (www.nsb.no).
Hva vil statsråden gjøre for at det blir mulig å bestille billetter over NSBs nettsider?

Begrunnelse

Den 7. januar var en gledens dag, da samferdselsministeren åpnet togforbindelsen Oslo-Stockholm over Kongsvinger. Det er viktig nå at folk bruker toget og med det beviser at denne togforbindelsen har sin berettigelse.
En forutsetning for at passasjerer skal bruke togforbindelsen Oslo-Stockholm er bl.a. at det er mulig å bestille billetter til Stockholm på NSBs nettsider. Togforbindelsen må være lett tilgjengelig for at passasjerer skal strømme til, og her er billettbestilling på NSBs nettsider et nødvendig tilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tilgjengeligheten til billetter for togtilbudet Oslo-Stockholm er avgjørende for at det grenseoverskridende togtilbudet skal benyttes. Kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Hedmark fylkeskommune oppdragsgivere på den ene siden og NSB (i samarbeid med SJ) på den andre siden regulerer tilgjengeligheten:

"Billetter til togene som omfattes av Avtalen vil være tilgjengelig for salg ombord på togene, via internett, automater og ved betjent stasjon."

I Norge selger NSB billetter på NSB Kundesenter og på betjente stasjoner. Billetter kan også kjøpes om bord i togene, via SJs billettautomater og på www.sj.se. Billetter er således tilgjengelige via internettsiden www.sj.se.

Det er store tekniske utfordringer knyttet til å selge billetter til togtilbudet Oslo-Stockholm på nsb.no. Årsaken er at togtilbudet selges i henhold til svenske takster og SJs plassreservasjonssystem. Dette er ikke tilgjengelig gjennom salgssystemet til NSB, men på NSB Kundesenter og betjente stasjoner kan SJs salgssystemer kontaktes. Rabatterte billetter vil være tilgjengelige gjennom disse salgskanalene. For avgangene med Regina-tog mellom Oslo-Karlstad er det ikke mulig å foreta plassreservering, noe som tilsier et svært begrenset behov for forhåndskjøp av dette togtilbudet via en nettløsning.

Det er for øvrig vanlig praksis i Europa at togselskaper kun selger egne billetter via internettsalg. For reiser som omfatter flere operatører er det vanlig at salg skjer via betjent salgssted (luke eller kundetelefon).

SJ arbeider nå sammen med NSB for å finne en hensiktsmessig løsning for at norske kunder skal kunne hente sine billetter som er bestilt på SJs nettside, www.sj.se. Videre jobber NSB med å legge inn rutetilbudet i sin reiseplanlegger på nsb.no, slik at tilbudet synliggjøres bedre og at kunden henvises til tilgjengelige salgskanaler. Dette gir ikke bestillingsløsning på NSBs nettsider, men en bedret tilgjengelighet og synliggjøring av tilbudet. En økt synliggjøring av togtilbudet vil i sin tur kunne bidra til at flere for eksempel kjenner til at man kan få enveisbilletter for bare 141 kr. Forbedringen skjer i forbindelse med overgangen til en annen produksjonsplattform for nsb.no i løpet av våren 2007.

Jeg vil selvsagt sørge for at departementet som kjøper følger opp NSBs arbeid med tanke på at de beskrevne løsningene lar seg innføre raskest mulig.