Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:696 (2006-2007)
Innlevert: 07.03.2007
Sendt: 07.03.2007
Besvart: 14.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av VG er det en artikkel om en drapssiktet som ifølge avisen "nesten hver helg" festet på et utested i Oslo. Vedkommende er nå tiltalt for et drap samtidig som han sonet en annen drapssak. Slik saken fremstilles ser det hele horribelt ut. Dersom dette er korrekt er det en skandale.
Kan statsråden forsikre meg om at dette ikke er tilfellet, og i motsatt fall om det er innenfor gjeldende regelverk?

Begrunnelse

Drapet på Mohamed Ahssain når stadig nye dimensjoner. Først kommer det frem at drapsmannen satt inne da han begikk et nytt drap. Så kommer det frem at de var flere som begikk drapet, og at også blant dem var det personer som allerede satt inne for drap. Det verste var kanskje at de to drapsdømte ikke sonet en vanlig drapsdom etter norsk standard, men at de faktisk var dømt til 21 års fengsel, noe som ikke skjer ofte i norske domstoler.
Når man så ser hvilke forhold de har sonet under og hvilket omfang av soning og fordeler disse har hatt, ja, da fortoner det hele seg langt på vei som en tragedie for alle som hadde tillit til rettsvesen og kriminalomsorg. Dersom det som skrives er korrekt og det er innenfor de gjeldende regler må noe gjøres umiddelbart.
Jeg imøteser derfor statsrådens svar med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har undersøkt saken med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning og kan forsikre deg om at dette ikke er tilfellet. Den aktuelle innsatte har ikke hatt helgepermisjoner i et slikt omfang som beskrevet. Det kan i den forbindelse opplyses at han ikke har hatt noen helgepermisjoner i 2007.