Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:744 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): St. Olavs Hospital har foreslått kraftige kutt i midlene til barnehabiliteringstjenesten ved Trondsletten i Trondheim. Kuttforslaget er meget alvorlig og innebærer et kutt på 8.8 mill. kr, en halvering av dagens tilbud. Dette vil få dramatiske følger for de aller svakeste barna med funksjonshemminger og kuttet bryter også med Stortingets forutsetninger om barnehabilitering som et prioritert satsingsområde.
Vil statsråden akseptere et slikt kutt, eller vil hun gripe inn og stoppe at barna blir rammet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Habilitering av barn er et satsningsområde for regjeringen, og vi arbeider for at barn med funksjonshemning og kronisk sykdom skal få et godt og tverrfaglig habiliteringstilbud.

Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet en egen handlingsplan for området rehabilitering og habilitering: "Handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering i Helse Midt-Norge 2005 -2010". I denne planen påpekes det at det er viktig at habiliteringen både av barn og voksne blir styrket både for å øke kapasiteten, og for å kunne tilby nye tjenester. I oppdragsdokumentet for 2007 har jeg bedt om at Helse Midt-Norge skal følge opp denne planen.

Jeg har hatt kontakt med Helse Midt Norge RHF om saken.

Trondsletten habiliteringssenter vil ikke bli lagt ned eller halvert, men det vil bli gjort en helhetlig vurdering av habiliteringsområdet ved St. Olavs Hospital. Saken vil bli behandlet innen 27. april.