Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:765 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 26.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Etter vedtak i Stortinget har NOFO hatt oljevernbase på Træna siden 1982. I et møte 1. november 2006 ble Træna Næringsforum gjort kjent med at NOFO ønsker å flytte oljevernbasen fra Træna til Sandessjøen. Træna kommune har tilbudt seg å bygge nye lokaliteter på Træna med alle fasiliteter som det er behov for på en moderne oljevernbase. Jeg forutsetter at Stortingets vedtak om at oljevernbasen skal ligge på Træna fortsatt gjelder.
Kan olje- og energiministeren redegjøre for hva han vil gjøre for å hindre flytting?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I henhold til forurensningsloven har petroleumsindustrien selv ansvar for beredskap mot akutt forurensning fra egen virksomhet. Med hjemmel i forurensningsloven stiller Statens forurensningstilsyn (SFT) krav til operatørenes beredskap mot akutt forurensning. Det er petroleumsindustrien selv som har ansvaret for at depotene med oljevernutstyr er plassert slik at beredskapskravene oppfylles, også de som NOFO organiserer. Statens forurensningstilsyn er gjennom kravstilling og tilsyn kjent med depotenes plassering. Ved omplassering blir Statens forurensningstilsyn informert, slik at eventuelle tilleggskrav kan vurderes.