Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:820 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvor mye er fakturert fra Innovasjon Norge til Norsk Næringsliv fra hvert enkelt kontor, der Innovasjon Norge er samlokalisert med norske ambassader (IN ikke registrert som eget foretak) i den perioden Innovasjon Norge har eksistert?

Begrunnelse

I statsrådens svar til undertegnede, datert 23. mars 2007, skriver statsråden: "Norges traktatforpliktelser er til hinder for at utenriksstasjonene engasjerer seg i næringsvirksomhet, […]"
Det kan derfor være grunnlag for å kartlegge i hvilket omfang dette har skjedd. Innovasjon Norges virksomhet er av en slik karakter, at det kan sammenlignes med ordinære rådgivningstjenester.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innovasjon Norge er i dag samlokalisert med norske ambassader og generalkonsulater ved i alt 18 stasjoner i utlandet. I Vedlegg 1 er det gjort en oppstilling over brukerbetaling i de angjeldende land for perioden 2004-2006. Tallene viser at det totalt i 3-årsperioden er utfakturert 77,6 mill. kr ved de 18 stasjonene. Av dette utgjør brukerbetaling til Innovasjon Norge 32,6 mill. kr. Stasjoner hvor Innovasjon Norge og ambassadene ikke er samlokalisert er ikke inkludert. Også på flere av disse stasjonene er Innovasjon Norge ambassadenes handelsavdelinger.

Vedlegg til svar:

Beløp i 1000 kr 2004 bokført 2004 justert 2005 bokført 2005 justert 2006 bokført 2006 justert total bokført total justert

Stockholm 13 13 13 13

Copenhagen 836 650 813 795 865 798 2 500 2 243

Madrid 847 627 679 411 547 388 2 200 1 426

Lisboa 234 109 109 104 203 192 546 405

Moskva 1 100 487 1 700 611 2 900 1 007 5 600 2 105

Washington 350 349 700

S.F. u/nettverk 7 600 950 5 400 1 663 3 700 1 061 16 900 3 675

Houston 2 900 1 287 1 100 200 1 500 205 5 300 1 692

Rio 2 300 1 073 3 000 1 237 5 300 2 310

Beijing 3 000 2 300 2 900 1 800 4 800 1 400 10 800 5 500

Shanghai 1 618 955 1 410 319 641 366 3 401 1 640

Seoul 700 696 997 886 981 880 2 679 2 462

Tokyo 2 800 1 403 4 400 1 846 4 800 2 571 12 100 5 821

Bangkok 365 192 462 148 454 136 1 300 476

Kuala Lumpur 715 317 687 540 294 113 1 700 970

Hanoi 140 27 1 087 409 1 300 503

New Delhi 205 205 205 205

Singapore 917 212 881 115 979 74 2 800 402

Technology 855 0 1 100 40 1 100 0 3 000 40

Total 24 487 10 185 25 078 10 928 28 069 11 404 77 644 32 588I tabellen fremkommer to kolonner pr. stasjon pr. år; total fakturering til norsk næringsliv (bokført) og brukerbetaling for rådgivningstjenester til norske bedrifter (justert). I det siste tallet er rene kostnadsrefusjoner, deltakeravgifter, kampanjekostnader på reiseliv samt medfinansiering av stillinger trukket ut.