Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:948 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge Dagbladet den 23. april 2007 bygges det fortsatt tunneler etter gammel metode. Det vil si at byggemetodene er i strid med nye regler i en ny håndbok som kom like før jul.
Er dette tilfellet, og i så fall, hva vil statsråden gjøre for å forhindre at slikt skjer?

Begrunnelse

Raset i Hanekleivtunnelen, de stadige tilbakemeldingene om at det står dårlig til med norske tunneler, og henvendelser til meg om at Vegvesenet fortsetter som før, er årsaken til at jeg den 7. mars 2007 stilte et spørsmål i spørretimen om hvilke grep statsråden tar i forhold til den pågående bygging av tunneler.
Statsråden svarte: "Eg har tillit til at dei prosessane som skjer rundt bygging av tunnelar er tilfredsstillande ut frå sikkerheitsomsyn. Ikkje minst etter raset i Hanekleiva og hendingane der må eg understreke at det har vore framført i fleire rundar frå Statens vegvesen at dette skal tilleggjast vekt. Det er ingen grunn til å tru at så ikkje vert gjort."
Det er urovekkende og kritikkverdig dersom det er riktig det som står i media, at statsråden fortsatt ikke har tatt grep og sørget for å endre rutiner i de tunnelene som er under bygging.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den konstruksjonsløsningen for vann- og frostsikringshvelv i Halsnøytunnelen som inngår i kontrakten med entreprenøren, er basert på de kravene som ble gitt i retningslinjer fra 1995. Dette var gjeldende krav da Halsnøytunnelen ble prosjektert, og det er en velprøvd løsning. I retningslinjene fra 2006 er det imidlertid beskrevet en ny og enda bedre løsning. Siden arbeidet ennå ikke er utført, har regionvegsjefen bestemt at konstruksjonen skal endres i samsvar med de nye kravene fra 2006. Det er allerede gitt beskjed til entreprenøren om endringen.

Se for øvrig også mitt svar på spørsmål nr. 946 fra representanten Sortevik.