Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:965 (2006-2007)
Innlevert: 25.04.2007
Sendt: 26.04.2007
Besvart: 03.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Næringsministeren uttaler til SIVAVIS i aprilutgaven i år at gjennom statlig eierskap vil han sikre råderetten over våre felles ressurser, og sikre nasjonal forankring av viktige selskaper.
Anser statsråden at Hydro Polymers Rafnes er et av de viktige selskapene som fortsatt bør forankres nasjonalt?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap gir Regjeringen uttrykk for at staten bør ha klare målsettinger med sitt eierskap i selskap med statlige eierandeler. For Norsk Hydro ASA er målsettingen med det statlige eierskapet blant annet å sikre industriell kompetanse, videreforedling, arbeidsplasser, og hovedkontorfunksjoner i Norge. Dette har Stortinget gitt sin tilslutning til.

Regjeringen er opptatt av at virksomheten som drives av Hydro Polymers, forblir i Norge. Innenfor videreforedling av gass er Polymers en av de viktigste bedriftene i Norge. Regjeringen har både gjennom å gi midler til forskningsprogrammet Gassmaks og gjennom støtte til gassrørledning til Grenland ønsket å styrke grunnlaget for videreforedling av gassråstoff i Norge. Den industrielle oppbyggingen må imidlertid skje gjennom privat entreprenørskap og vilje til å investere.

Jeg er kjent med at Norsk Hydro over lengre tid har forsøkt å finne nye eiere til virksomheten og at en børsnotering av selskapet er ett av to alternativer. Gjennom et spredt eierskap kan selskapet opprettholde sin forankring i Norge. Jeg har formidlet Regjeringens synspunkter til selskapet. Det er ikke kjent hvilken løsning Norsk Hydro kommer til å falle ned på, og beslutningen hører under styrets ansvarsområde. Regjeringen vil derfor måtte respektere den beslutningen styret til slutt fatter i saken.