Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:982 (2006-2007)
Innlevert: 27.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I sin tale til SVs landsmøte 2007 harselerte statsråden med forskere som er kritisk til FNs klimapanel, og avviste deres arbeid med begrunnelsen at de fikk støtte fra ExxonMobil (eller andre selskap som SV ikke hadde fått kjennskap til ennå). Statsministeren brukte tilsvarende retorikk i debatt på Tabloid 24. april 2007.
Vil akademia og forskningsinstitusjoner få klare retningslinjer å forholde seg til i lys av at Regjeringens medlemmer avfeier forskningsarbeid støttet av ExxonMobil som lite troverdig?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er svært viktig med kritisk forskning. At det stilles kritiske spørsmål ved etablerte sannheter, driver forskning framover og gir ny innsikt. Også forskning som finansieres av bedrifter med økonomisk interesse av en bestemt konklusjon, skal vurderes seriøst. Jeg tillater meg likevel å vurdere slik forskning med et ekstra kritisk blikk.

Bak Klimapanelets rapporter ligger det solid vitenskapelig arbeid og grundige prosesser. Panelet driver ikke forskning selv, men går systematisk gjennom foreliggende forskning om klimaendringer. Klimapanelets Fjerde hovedrapport presenterer en nøye balansert syntese av eksisterende kunnskap på klimaområdet. De grundige og brede prosessene som ligger til grunn for FNs Klimapanels arbeid, gjør at Regjeringen fester stor lit til klimapanelets rapporter.