Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:992 (2006-2007)
Innlevert: 02.05.2007
Sendt: 02.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det ikke mulig å få selvangivelsen på e-post, og hva vil finansministeren gjøre for at det skal bli mulig neste år?

Begrunnelse

Politiet i Drammen har det siste året sett en eksplosjonsartet utvikling i antall svindelforsøk som baserer seg på tyverier av personopplysninger, i hovedsak fra postkasser. Spesielt i vinter har det toppet seg med svindel med bank- og kredittkort. I disse selvangivelsestider har mange ikke fått selvangivelsen på grunn av at denne er stjålet fra postkassen, eventuelt av utro tjenere i Posten.
Hvis det hadde vært mulig å få tilsendt selvangivelsen på e-post (der mottakeren selv har bedt om dette), og ikke pr. post, så ville dette vært unngått og ikke noe problem. Tid og penger hadde vært spart for politiet, bankvesenet, posten og ikke minst er det miljøvennlig fordi man da ikke bruker papir. Og det viktigste: skattebetaleren ønsker å få det på e-post.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Allerede i dag er både selvangivelsen og skatteoppgjøret elektronisk tilgjengelig via Altinn. Jeg har fått opplyst at Skattedirektoratet ser på muligheten for at skattyter skal kunne reservere seg mot å få tilsendt selvangivelsen på papir, og i stedet få et varsel om at selvangivelsen er tilgjengelig elektronisk.

Før en slik løsning kan komme på plass, må skatteetaten sikres tilgang til oppdatert e-postadresse for varsling om selvangivelsen, og det må etableres en løsning hvor skattyter kan samtykke i at selvangivelsen kun distribueres elektronisk. Jeg kan opplyse at en arbeidsgruppe i Skattedirektoratet ser på innholdet i folkeregisteret, herunder om det skal registreres e-postadresse og mobiltelefonnummer for alle skattytere som ønsker det. Etaten er også i ferd med å anskaffe et system som skal gjøre det enkelt å varsle skattyter elektronisk, i form av e-post eller SMS.

Jeg er opptatt av at skattyterne tilbys brukertilpassede og effektive løsninger for distribusjon av selvangivelser og skatteoppgjør. Samtidig er det viktig at hensynet til taushetsplikt og datasikkerhet ivaretas. En slik løsning vil derfor ikke kunne være på plass ved utsendelsen av selvangivelsen for inntektsåret 2007.