Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1083 (2006-2007)
Innlevert: 23.05.2007
Sendt: 24.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva er fremdriftsstatus for Vossapakko, og når kan den ventes til Stortinget?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det legges opp til at ekstern kvalitetssikring (KS 2) av prosjektet kan starte i løpet av høsten 2007. Saken vil bli fremmet for Stortinget så snart som mulig etter at tilstrekkelige avklaringer foreligger.