Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1107 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Deler utenriksministerens den vurdering at Irans myndigheter står ansvarlig for alvorlige og vedvarende brudd på menneskerettighetene når det gjelder trosfriheten for minoriteter, og hvordan vil norske myndigheter enda tydeligere ta disse overgrepene opp med iranske myndigheter?

Begrunnelse

Vilkårene for religionsfriheten har lenge vært vanskelige i Iran, men synes det siste året å ha blitt ytterligere forverret. Særlig utsatt er religiøse minoriteter som bahai'er, sufi-muslimer og evangeliske kristne. Minoritetsgruppene utsettes for arrestasjoner, fengsling, andre former for frihetsberøvelse og grov mobbing. Spesielt tydelig er aggressiviteten mot konvertitter, det vil si de som går fra islam til en annen tro. Det er lovfestet yrkesforbud for annerledes troende for eksempel i militære offisersstillinger. Det er en konstant strøm av hatske uttalelser fra landets politiske og religiøse ledere mot disse minoritetsgruppene, noe som bidrar til å utløse både hets og fysiske angrep mot dem. President Ahmadinejads fornektelse av Holocaust har økt den frykten som hersker i landets jødiske menigheter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Irans myndigheter er ansvarlige for en lang rekke alvorlige brudd på menneskerettighetene. Særlig graverende er henrettelser av mindreårige, arrestasjoner og trakassering av menneskerettighetsforsvarere, diskriminering av kvinner, brudd på tros- og ytringsfriheten, uttalelsene om jødene og holocaust, for å nevne noe.

Jeg har i møte med iranske myndigheter tatt opp menneskerettighetsbruddene, senest den 8. mai i år da min iranske kollega Mottaki var i Oslo.

I tillegg til å ta opp våre bekymringer for menneskerettighetssituasjonen i Iran i bilaterale møter, arbeider Regjeringen gjennom multilaterale fora.

Gjennom flere år har Norge vært medforslagsstiller til resolusjoner i FNs generalforsamling om menneskerettighetsforholdene i Iran. Norge samarbeider her tett med EU og andre land. Norge slutter seg jevnlig til offisielle protester (démarche) og erklæringer som tar skarp avstand fra overgrepene i Iran.

Det behøver ikke være tvil om at Regjeringen ser alvorlig på menneskerettighetssituasjonen i Iran og at vi følger situasjonen nøye.

Jeg vil også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 900 fra representanten Skovholt Gitmark om Iran og religionsfrihet, og til svar på andre muntlige og skriftlige spørsmål og debatter i Stortinget hvor tema har vært Iran.