Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1099 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): På hvilken måte har Regjeringen tatt opp bruddene på religionsfriheten med Sudans regjering, og hvordan vil Utenriksdepartementet forsterke innsatsen for å påtale og forbedre religionsfrihetens kår i Sudan?

Begrunnelse

I Sudan har et autoritært, islamistisk regime gjennom lang tid iverksatt tvangstiltak for å arabifisere og islamifisere samfunnet. Flere av tiltakene innebærer restriksjoner på religionsfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter.
Sudans sikkerhetsstyrker er hittil ikke blitt stilt til ansvar for de mange menneskerettighetsbruddene de begikk i krigen mellom Nord- og Sør-Sudan, hvor de fleste ofrene var kristne og tilhengere av tradisjonelle afrikanske religioner.
Fredsavtalen mellom nord og sør i 2005 medførte forbedrede kår for religionsfriheten i sørlige og sentrale deler av landet, men oppfølgingen av avtalen er mangelfull og situasjonen i det muslimskdominerte nord er ikke merkbart endret.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Religion har en sentral posisjon i det sudanske samfunnet og var et viktig spørsmål under fredsforhandlingene. Fra norsk side anses gjennomføringen av fredsavtalen mellom Nord- og Sør-Sudan, som ble undertegnet i 2005, for å være et betydelig virkemiddel for å få til en bedring for menneskerettighetenes kår i Sudan - og dermed for en bedring for religions- og trosfriheten i landet.

Norge bidro med ekspertise på menneskerettighetsområdet under disse fredsforhandlingene. Avtalen omtaler menneskerettighetene og sikrer religions- og trosfrihet. Som et resultat av avtalen er også situasjonen for kristne i Nord-Sudan blitt bedret. Det er også av denne grunn viktig at avtalen i sin helhet gjennomføres, og Norge vil bidra til dette.

Målet for den norske innsatsen er å støtte gjennomføringen av fredsavtalen og bidra til å bekjempe fattigdom. Den norske støtten gis hovedsakelig til Sør-Sudan og andre krigsrammede områder. Det gis også støtte til nasjonale tiltak som er av betydning for gjennomføring av fredsavtalen.

Norge har i den forbindelse gitt støtte til interreligiøs dialog i Sudan, selv om Norge ikke har noen egen dialog med Sudan om religions- og trosfrihet. På den annen side har norske myndigheter ved flere anledninger tatt opp brudd på menneskerettighetene i forbindelse med dommer avsagt i sharia-domstoler i Nord-Sudan. Norge har sammen med andre land protestert overfor sudanske myndigheter, og vi tar dette jevnlig opp på politisk nivå og embetsnivå.

Konflikten i Darfur kaster imidlertid lange skygger over fredsprosessen i landet og forverrer innbyggernes levevilkår. Norge arbeider for å bidra til en politisk løsning når det gjelder Darfur. Vi vil også i denne sammenheng ta opp behovet for å styrke menneskerettighetene, inklusive religions- og trosfrihetens kår i Sudan.