Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1215 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 21.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Nord-Odal vil ingen lokale politifolk være på jobb i hele juli måned. Dette virker på mange som helt utrolig, og enkelte føler at den service de har krav på og kan trenge, ikke er der.
Er statsråden enig i at det å stenge et lensmannskontor ikke er en god løsning?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiet, som andre private og offentlige virksomheter, må avvikle ferie i henhold til avtaler og regelverk. I perioder med ferieavvikling eller annet tjenestefravær er det politimesterens ansvar å sørge for en omfordeling av ressursene for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.

Denne regjeringen arbeider for gode rammevilkår for politiet. Vi har økt politiets budsjetter fra tiltredelsen, gjennom flere budsjettrunder og nå i revidert budsjett for 2007. Nå i siste revidert nasjonalbudsjett ble budsjettet økt med 77 mill. kr.

Vi har også økt antallet elever ved Politihøgskolen til 432 studenter i 2007. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi Regjeringen vil styrke politiet slik at politireformens intensjoner oppfylles. Aldri tidligere har så mange unge med minoritetsbakgrunn blitt tatt opp på Politihøgskolen. Dersom alle som i disse dager får tilbud takker ja til plassen, vil 29 unge med minoritetsbakgrunn starte sin politiutdanning til høsten. Også antall kvinner som tas opp ved Politiutdanningen denne høsten, er den største noensinne. Hele 37 pst. av årets kull er kvinner.

For å videreutvikle det lokale samarbeidet har Regjeringen tatt initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene i form av politiråd. Formålet skal være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette vil også være et forum for å drøfte politiets ressursanvendelse og prioriteringer.